YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

HAYDAR YAMAÇ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Y. Mimar Uğur ŞİMŞEK
Muhasebe ve Satın Alma Müdürü
Mali Müşavir Hasan İPEK
Halkla İlişkiler
Gözenur TOMBUL
Şantiye Koordinasyon Müdürü
Y. İnşaat Müh. Efe Can GÜNDÜZ
Mimari Koordinasyon Müdürü
Y. Mimar Y. Gökçe ŞİMŞEK