YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

HAYDAR YAMAÇ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hasan İPEK
Muhasebe ve Satın Alma Müdürü
Mali Müşavir Hasan İPEK
Halkla İlişkiler
Hülya YÖRÜKOĞLU
Şantiye Koordinasyon Müdürü
Y. İnşaat Müh. Efe Can GÜNDÜZ
Mimari Koordinasyon Müdürü
Mustafa SAYHİLAR