KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME KONUSU

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu sahibi ile inşaat firması arasında imzalanır. İş bu sözleşmenin konusu toprak sahibinin sahip olduğu arsa üzerindeki imar durumuna göre bir yapının yapılması hakkındadır.

SÖZLEŞME İÇERİĞİ

İş bu sözleşmede il olarak tapunun tescilinin kimin üzerine olduğu belirtilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihteki yönetmeliğe uygun olarak yapılacağı ve bu yönetmeliğin ilgili maddesi sözleşmeye işlenir. İş bu sözleşmede bir diğer madde ise toprak sahibi ile yüklenici firmanın daire paylaşımıdır. Sözleşmede her iki tarafı da iş bu sözleşmenin şartlarını yerine getirmesi ve caymaması için cezai şartlar eklenmelidir. Sözleşme taraflarının madde madde yapacağı işler ve sorumlulukları sözleşmede açıklanmalı ve hiçbir detay atlanmamalıdır. İş bu sözleşmede yer alması gereken bir başka önemli konu sözleşme süresi ve işin teslimidir. Kat irtifak şartları , tarafların vefatı sonrasında yapılacaklar , fiyat ve maliyet farkları , taraflar tarafından projenin denetlenmesi , bağımsız bölümlerin kontrolü ve teslimi ve son olarak da teknik şartname ile sözleşme tamamlanır.

KAT İRTİFAK TAPUSU NEDİR?

Kat irtifak tapusu, arsanın toplam m2si,tapu alanını gösterir. Şayet bu arsa birkaç ortaktan oluşuyorsa toplam m2 ortaklar arasında pay edilip hisseli tapu haline gelir. Arsa üzerine yapılacak bir binanın bağımsız bölümlerinin her birisine ayrı ayrı tapu verilmesi kat irtifak tapusunu gösterir. Örneğin; Bir arsa üzerine yapılmış binada 10 adet bağımsız bölüm varsa tek tapu olan arsa tapusu 10 bağımsız bölüme pay edilip her birisine ayrı ayrı verilen tapu kat irtifak tapusudur.

KAT MÜLKİYET TAPUSU NEDİR?

Yukarıda belirtilen kat irtifak tapusunun ve binanın iş bitirmesinin ve iskanın alınmasından sonra kadastrodan alınacak evraklarla beraber TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE müracaat edilip kat irtifak tapusunun kat mülkiyetine dönüştürülmüş halidir.